Sve nezaposlene porodilje imat će pravo na 350 KM mjesečno, a svaka majka na novčani dodatak za treće i četvrto dijete...
25.8.2013. u 21:12 | Komentari: 0
Sve nezaposlene porodilje imat će pravo na 350 KM mjesečno, a svaka majka na novčani dodatak za treće i četvrto dijete...
SAZNAJTE ŠTA DONOSI NOVI PORODIČNI ZAKON U FBIH

Porodilje koje nisu u radnom odnosu imat će pravo na jednogodišnju novčanu pomoć u visini 40 posto prosječne plaće, a to bi po sadašnjim iznosima bilo oko 350 KM. Jednokratna pomoć za opremanje novorođenog djeteta iznosit će 50 posto od prosječne plaće... Saznajte šta donosi novi Porodični zakon u FBiH!
Socijalna prava porodilja i obitelji s djecom uskoro bi trebala biti ujednačena na cijelom prostoru Federacije, doznaje Večernji.ba. Već godinu i pol traju aktivnosti na reformi postojeće legislative iz oblasti socijalne zaštite, a među novim propisima je i zakon o zaštiti obitelji s djecom, čiji će prijedlog vrlo brzo biti upućen u parlamentarnu proceduru.
 
Kako ističu u resornom entitetskom ministarstvu, novim zakonom se želi postići izjednačavanje prava djece i obitelji na teritoriju FBiH. Financiranje pet prava na osnovi ovog zakona vršit će se u podijeljenoj nadležnosti između Federacije i županija. To su dječji dodatak, naknada umjesto plaće ženi u radnom odnosu za vrijeme dok izbiva s posla zbog trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčana naknada plaće za polovinu punog radnog vremena, novčana pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu i jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta.
 
Ostala prava, koja uključuju pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatnu prehranu za dojilje, posebni psihosocijalni tretman trudnica i bračnih partnera koji žele djecu, naknada za smještaj djece uz prehranu u ustanovama predškolskog odgoja i osiguranje jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja, financirat će županije.
 
Osim ujednačavanja prava na cijelom teritoriju Federacije, reforma socijalnog sistema donosi i druge novine. Tako će biti uvedeno pravo na novčanu naknadu plaće za polovinu punog radnog vremena, kao i dodatna prava za treće i četvrto rođeno dijete. Naime, za svako treće i četvrto novorođeno dijete koje živi u istoj obitelji dječji dodatak će iznositi 10 posto od prosječne plaće u Federaciji.
 
Uvodi se i ograničenje na pravo na dječji dodatak te izjednačavaju naknade ženi koja je u radnom odnosu za sve na teritoriju FBiH, a regulira se i obveza potpune isplate naknade na teret poslodavca. Žena će 12 mjeseci nakon poroda imati pravo na 80 posto prosječne plaće u Federaciji, a ostatak do punog iznosa njene plaće ostvarene u mjesecu koji je prethodio porodiljskom izbivanju isplaćivat će poslodavac.
 
Porodilje koje nisu u radnom odnosu imat će pravo na jednogodišnju novčanu pomoć u visini 40 posto prosječne plaće, a to bi po sadašnjim iznosima bilo oko 350 KM. Jednokratna pomoć za opremanje novorođenog djeteta iznosit će 50 posto od prosječne plaće, dok vrijednost naturalnog mjesečnog davanja za pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci ne može biti manja od 10 posto od prosječne plaće u županiji.
 
 (goBiH.ba/DEPO PORTAL/aa)Komentari: 0
Nadimak:  
Komentar:  

Najnovije

  • Robotički tim Bosne i Hercegovine trenutno na 1. mjestu u svijetu na Međunarodnoj robotičkoj olimpijadi FGC2021


  • Čestitka povodom dana državnosti BiH


  • Evropska sedmica robotike obilježava se u Mostaru u saradnji Visoke škole LOGOS CENTAR i CERIT-a


  • Robotičkom timu iz Bosne i Hercegovine odlazak na olimpijadu upitan zbog novca


  • Premijera filma "Plavo srce" okupila čuvare rijeka na brani Idbar


Najčitanije

Komentarisano