Evo šta vas očekuje prilikom ulaska u zemlje EU
3.2.2015. u 8:14 | Komentari: 1
Evo šta vas očekuje prilikom ulaska u zemlje EU
POJAČANE MJERE SIGURNOSTI

Veliki broj bh. građana ima rodbinu ili prijatelje u zemljama Evropske unije kod kojih bi mogli otići u kraću ili dužu posjetu. No, s obzirom na posljednja dešavanja (nemiri, teroristički napadi, antiislamski protesti) u Francuskoj, Belgiji, Švedskoj, pojačane su mjere sigurnosti te za sve one koji putuju u zemlje Šengena evo osnovnih napomena.
 
Osnovno je da građani BiH imaju biometrijski pasoš koji je važeći još najmanje tri mjeseca od okončanja putovanja. Bezvizni režim isključivo važi za kratkoročna putovanja i stoga ne omogućava trajni boravak ili zaposlenje u bilo kojoj od zemalja Šengena. U zemljama Šengena možete provesti najviše 90 dana tokom 6 mjeseci (180 dana). Šestomjesečni periodi računaju se od dana prvog ulaska u zemlje Šengena.
 
- Ovih 90 dana može se iskoristiti tokom jedne posjete ili u sklopu više putovanja, ali je bitno da se vodi računa o broju dana koji se provedu u zemljama Šengena. Važno je da se nakon 90 dana boravka obavezno napusti zona Šengena sve dok ne prođe period od 6 mjeseci od dana prvog ulaska. Kada tih 6 mjeseci prođe, tada počinje naredni šestomjesečni ciklus u kojem se ponovo može provesti 90 dana u zemljama Šengena – pojašnjavaju iz Ministarstva sigurnosti BiH.
 
Boravak bez vize duži od 90 dana ilegalan je i može rezultirati trajnom zabranom ulaska u zemlje Šengena. Samo uz odgovarajuću dugoročnu vizu, boravišnu ili radnu dozvolu moguće je trajno boraviti u nekoj od zemalja Šengena.
 
Generalni uslovi za ulazak u zemlje Šengena za građane koji nisu državljani Evropske unije ostaju na snazi tako da se od građana Bosne i Hercegovine može zahtijevati dokaz o posjedovanju novčanih sredstava za boravak u toj zemlji ili informaciju o adresi na kojoj će odsjesti.
 
- Također, granične službe imaju pravo odbiti ulazak onim građanima Bosne i Hercegovine za koje smatraju da su prijetnja javnom redu, zdravlju ili međunarodnoj sigurnosti. Može biti traženo da opravdaju svrhu i uslove boravka i dokažu posjedovanje dovoljnih sredstava za izdržavanje tokom boravka u zoni Šengena, kao i za povratak.
 
NOVČANA PROVJERA
 
Novčana sredstva računaju se po prosječnim cijenama hrane i smještaja puta broj dana ili imaju određeni referentni iznos. Na koji način se može izvršiti provjera:
 
Vrši se provjera posjedovanja dovoljnih novčanih sredstava za izdržavanje od strane državljana trećih zemalja, tokom trajanja i za datu svrhu boravka u zoni Šengena, za povratak u matičnu zemlju ili tranzit u treću zemlju ili da data sredstva može obezbijediti na zakonit način. Kod utvrđivanja sredstava za izdržavanje potrebno je uzeti u obzir referentne iznose koje određuje svaka od zemalja Šengena;
 
Provjera posjedovanja dovoljnih novčanih sredstava za izdržavanje može se vršiti na osnovu gotovine, putnih čekova i kreditnih kartica koje posjeduje državljanin treće zemlje. Izjave o sponzorstvu, u slučajevima kada su takve izjave predviđene nacionalnim zakonodavstvom i garantna/pozivna pisma od domaćina, kako je propisano nacionalnim zakonodvastvom, u slučaju kada državljanin treće zemlje boravi kod domaćina, takođe mogu predstavljati dokaz o posjedovanju dovoljnih sredstava za izdržavanje;
 
-       Valjanost kreditne kartice može se provjeriti stupanjem u kontakt sa subjektom koji je izdao karticu ili korištenjem drugih opcija koje stoje na raspolaganju na graničnom prelazu (npr. mjenjačnice);
 
Pozivno pismo domaćina može se provjeriti direktnim kontaktom sa domaćinom ili potvrđivanjem da je poziv dat u dobroj vjeri posredstvom nacionalnih kontakt informacija u zemljama članicama vezanih za prebivalište domaćina;
 
Ukoliko se planira posjeta prijatelja ili rođaka koji živi u zoni Šengena, na granici može biti traženo da se daju detaljne informacije o toj osobi. Preporučuje se da, u najmanjoj mjeri, imate adresu i broj telefona u datoj zemlji. Također, u velikoj mjeri se preporučuje posjedovanje povratne karte ukoliko se putuje avionom/vozom/autobusom. Međutim, to nije obaveza.
 
- Državljanin BiH koji u zemljama Šengena, ostane duže od tri mjeseca (bez boravišne dozvole ili vize za duži vremenski period) nelegalno boravi u datoj zemlji/zemljama, što može za posljedicu imati zabranu ponovnog ulaska u zonu Šengena. Rad u zoni Šengena, bez radne dozvole, takođe je nezakonit (čak i u trajanju manjem od tri mjeseca) i takođe može za posljedicu imati zabranu ponovnog ulaska u zonu Šengena.
 
Zemlje Šengena su: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Island , Italija, Kipar, Latvija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švicarska.
 
(goBiH.ba/nap)Komentari: 1
Nadimak:  
Komentar:  

Najnovije

  • Robotički tim Bosne i Hercegovine trenutno na 1. mjestu u svijetu na Međunarodnoj robotičkoj olimpijadi FGC2021


  • Čestitka povodom dana državnosti BiH


  • Evropska sedmica robotike obilježava se u Mostaru u saradnji Visoke škole LOGOS CENTAR i CERIT-a


  • Robotičkom timu iz Bosne i Hercegovine odlazak na olimpijadu upitan zbog novca


  • Premijera filma "Plavo srce" okupila čuvare rijeka na brani Idbar


Najčitanije

Komentarisano