MMF i Zapadni Balkan: Kome treba kredit, a ko ga isplaćuje prije roka
15.4.2015. u 10:27 | Komentari: 0
MMF i Zapadni Balkan: Kome treba kredit, a ko ga isplaćuje prije roka
Zanimljivosti

Bosna i Hercegovina, Albanija i Srbija su zemlje balkanske regije koje trenutno imaju sklopljene stand by aranžmane s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), čija godišnja proljetna konferencija se od 17. do 19. aprila održava u Washingtonu.
Ostale zemlje regije su kreditne aranžmane sa ovom globalnom finansijskom institucijom imale prethodnih godina, a samo je Makedonija uspjela otplatiti kredit prije predviđenog roka. Hrvatska, Kosovo i Crna Gora trenutno nemaju kreditni aranžman s MMF-om.
 
BiH još nije otplatila ni “stari” dug
 
Bosna i Hercegovina je među zemljama Balkana koje još uvijek nisu otpatile sav dug MMF-u po osnovu ranijih aranžmana. Rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u BiH Ruben Atoyan za Anadolu Agency je potvrdio da, zaključno sa 31. martom ove godine, dug BiH prema MMF-u iznosi 435,43 miliona Special Drawing Rights (SDR) ili posebnih prava vučenja, odnosno 594,31 milion eura.
 
BiH je od 1998. do 2012. dogovorila četiri stand by aranžmana (kreditna aranžmana) sa MMF-om u vrijednosti milijardu i 734,65 miliona SDR, odnosno dvije milijarde i 248 miliona eura. Prvi aranžman sa BiH zaključen je 1998. u visini 122,34 miliona eura, od čega je isto toliko i povučeno. Sljedeći aranžman je dogovoren 2002. u iznosu 67,6 miliona SDR ili 87,60 miliona eura, koliko je i povučeno. Treći aranžman sa MMF-om je dogovoren u julu 2009. u visini milijardu i 14,6 miliona SDR ili milijardu i 314 miliona eura, od čega je povučeno 338,2 miliona SDR, odnosno 438,3 miliona eura. Posljednji aranžam BiH je zaključila u septembru 2012. u visini 558,03 miliona SDR ili 723,2 miliona eura, od čega je povučeno 422,75 SDR ili 547,88 miliona eura.
 
Prema podacima Ministarstva financija i trezora BiH, vanjski javni dug BiH na kraju 2014. iznosio je 8,05 milijardi KM ili 4,1 milijardi eura.
 
Albanija se kao i BiH nalazi među zemljama regiona koje još uvijek nisu otplatile dug MMF-u. Tirana je 2014. godine postigla dogovor sa MMF-om o aranžmanu od 457,1 milion dolara ili 429 miliona eura. Vlada Albanije se obavezala da u devet rata isplati dug MMF-u, dok je do sada otplatila dvije rate. Ministarstvo finansija Albanije navodi da se zemlja zadužila kako bi poboljšala poreski sistem te izvršila isplatu preostalog duga.
 
Srbija je također u grupi zemalja regiona koje imaju aranžman sa MMF-om. Srbija i MMF u novembru 2014. postigli su dogovor o novoj saradnji, a tri mjeseca kasnije donesena je odluku o sklapanju trogodišnjeg aranžmana iz predostrožnosti u iznosu milijardu eura.
 
MMF je dao podršku ekonomskom programu Vlade Srbije koji obuhvata reformu u javnom sektoru i sektoru javnih preduzeća. Vlada Srbije je preuzela obavezu da će sprovesti fiskalnu konsolidaciju, restrukturisanje javnog sektora, odnosno strukturne mjere i mjere makroekonomske stabilizacije, te da će u naredne tri godine smanjiti budžetski deficit za 1,3 do 1,4 milijardi eura.
 
Fiskalna konsolidacija, kako je najavljeno iz Vlade Srbije, ima za cilj zaustavljanje rasta javnog duga kao i da od 2017. godine počne padati, dok bi strukturalne reforme trebalo da se sastoje od konsolidacije tržišta, rasta privatnog sektora i otvaranja radnih mjesta.
 
Srbija je u posljednjih 14 godina imala šest aranžmana sa MMF-om. Prema podacima Uprave za javni dug Ministarstva finansija, dug na kraju 2014. prema MMF-u iznosio je 462 miliona 551 hiljadu eura, dok je ukupan unutrašnji dug 8,2 milijardi eura, a ukupan vanjski dug Srbije 11,9 milijardi eura.
 
Hrvatska završila aranžman, Kosovo se odreklo tranše
 
Hrvatska je 2006. uspješno završila i posljednji aranžman sa MMF-om. Prvi stand by aranžman MMF-a odobren je 1994. u iznosu 65,4 miliona SDR-a na rok od 18 mjeseci. Posljednji aranžman Hrvatske, od ukupno šest pokrenutih od početka članstva, koje datira iz decembra 1992. godine, uspješno je okončan i istekao je 15. novembra 2006. godine. Kao članica Odjela specijalnih prava vučenja pri MMF-u, Hrvatska uredno servisira i obaveze koje proizlaze iz sukcesijom naslijeđenih obaveza.
 
Ni Kosovo trenutno nema aranžman sa MMF-om. Na kraju 2013. godine, Vlada Kosova je uspješno okončala sporazum sa MMF-om u vrijednosti od 107 miliona eura, koji je bio podrška u obnovi fiskalne održivosti i održavanju finansijske stabilnosti.
 
Kosovo ni ove godine neće imati potrebu da sklapa aranžmane sa MMF-om, jer uspijeva da izvršava sve obaveze na unutrašnjem i vanjskom finansijskom planu, predviđaju iz Ministarstva finansija. Upravo zbog finansijske stabilnosti Kosovo se 2014. odreklo posljednje tranše kredita u okviru koje je trebalo da dobije 20 miliona eura.
 
Na kraju decembra 2014. javni dug Kosova je iznosio 582,87 miliona eura ili 10,63 posto BDP-a. Od ukupnog javnog duga Kosova, međunarodni dug iznosi 326,35 miliona, a unutrašnji 256,52 miliona eura.
 
Crna Gora isto tako trenutno nema aranžman sa MMF-om. Kako navode iz Ministarstva finansija, Crna Gora se u martu ove godine zadužila emisijom euroobveznica na međunarodnom tržištu sa 500 miliona eura. Tokom predstavljanja izvještaja o Crnoj Gori u novembru 2014 MMF je naveo da su problemi ekonomije Crne Gore visoka zaduženost, visoke kamatne stope i nezaposlenost. MMF je sugerisao Vladi da sprovede reforme koje bi smanjile troškove i ublažile te probleme.
 
Javni dug Crne Gore na kraju 2014. godine iznosio je 59,6 posto BDP-a ili 2,022 milijarde eura.
 
Makedonija prije roka otplatila dug
 
Makedonija je jedna od rijetkih zemalja na Balkanu koja je uspjela prije predviđenog roka otplatiti dug MMF-u, dok je na kamatama čak i uštedila pet miliona eura.
 
Makedonija je 2011. od MMF-a uzela 312 miliona dolara, kao mjeru predostrožnosti, koje je počela otplaćivati sredinom 2014. Makedonija je zbog naglog porasta vrijednosti dolara do kraja februara uspjela da otplati i posljednju ratu od 174 miliona dolara.
 
Ministar finansija Zoran Stavrevski je u februaru izjavio da je Makedonija uspjela da uštedi pet miliona eura, najviše zahvaljujući razlici u vrijednosti valute i kamatama. Makedonci smatraju da su otplatom duga MMF-u uspjeli da poprave i imidž zemlje u svijetu, dok je javni dug ove balkanske zemlje smanjen za 1,7 posto.
 
Međunarodni Monetarni Fond (MMF) je međunarodna organizacija zadužena za nadzor globalnog finansijskog sistema nadziranjem kamatnih stopa i bilansi plaćanja, kao i za pružanje tehničke i finansijske pomoći zemljama članicama. MMF trenutno ima 184 zemlje članice.
 
(goBiH.ba/Faktor.ba)Komentari: 0
Nadimak:  
Komentar:  

Najnovije

  • Robotički tim Bosne i Hercegovine trenutno na 1. mjestu u svijetu na Međunarodnoj robotičkoj olimpijadi FGC2021


  • Čestitka povodom dana državnosti BiH


  • Evropska sedmica robotike obilježava se u Mostaru u saradnji Visoke škole LOGOS CENTAR i CERIT-a


  • Robotičkom timu iz Bosne i Hercegovine odlazak na olimpijadu upitan zbog novca


  • Premijera filma "Plavo srce" okupila čuvare rijeka na brani Idbar


Najčitanije

Komentarisano