Koliko košta razvod u Bosni i Hercegovini?
21.8.2015. u 15:57 | Komentari: 0
Koliko košta razvod u Bosni i Hercegovini?
Koliko košta razvod u Bosni i Hercegovini?

Ljubav jeste osnova za sklapanje braka. No pored ljubavi u braku je važno i razumijevanje. I to mnogo razumijevanja.
Zato se nerijetko kaže kako je brak institucija satkana od kompromisa. Ukoliko u brak ulazimo ne razmišljajući kako bismo trebali slušati i razumjeti potrebe onog drugog jednako kao što očekujemo da nas se razumije, onda brak nema dobre prognoze. Upravo iz ovog razloga statistike govore kako iz godine u godinu raste broj "propalih" brakova.
 
Advokati imaju pune ruke posla, a to sve košta.
 
Pisali smo već o tome koliko košta vjenčanje (općinsko i šerijatsko) u Sarajevu, a sada vam donosimo priču o cijeni i proceduri razvoda braka.
 
 
Ima li ljubav cijenu: Koliko košta vjenčanje u Sarajevu?
 
Šerijatsko vjenčanje u Sarajevu: Cijena, prednosti i obaveze
 
Inače, advokatske kancelarije iz domena porodičnog prava obavljaju pravne poslove: zastupanje u sporovima za razvod braka, pružanje pravnih savjeta i zastupanje u sporovima za izdržavanje, razvodi braka s maloljetnom djecom u kojim se postupcima odlučuje o povjeravanje zajedničke djece na odgoj, brigu i staranje.
 
Potom zastupanje u sporovima oko podjele imovine stečene u toku trajanja braka; zastupanje u postupcima vezanim za lišenje roditeljskog prava, utvrđivanju majčinstva i očinstva i postupcima oduzimanja poslovne sposobnosti i postavljanja staraoca.
 
Razgovarali smo s advakatom Kenanom Ademovićem, koji je za portal Radiosarajevo.ba kazao da tužbu za razvod braka mogu podnijeti oba bračna partnera, bez obzira na to što njihovo dijete nije napunilo tri godine (ovo vrijedi od aprila 2014. godine prema Porodičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine).
 
"Tužba se podnosi ako su bračni odnosi teško i trajno poremećeni ili ako se ne može ostvarivati zajednica života bračnih partnera. Za odlučivanje po tužbi za razvod braka nadležan je Općinski sud u mjestu zaključenja braka u Bosni i Hercegovini ili sud na čijem su području bračni partneri imali posljednje zajedničko prebivalište.
 
Ukoliko stranku zastupa advokat, punomoć mora biti ovjerena i izdata samo radi zastupanja u bračnom sporu, a mora sadržati i navode u pogledu vrste tužbe i osnova za podnošenje tužbe. U bračnom sporu ne može se izreći presuda zbog propuštanja, niti presuda na osnovu priznanja ili odricanja, niti stranke mogu zaključiti sudsko poravnanje.
 
Sud je dužan da presudom u bračnom sporu odluči o vršenju roditeljskog prava, a može odlučiti o potpunom ili djelomičnom lišenju roditeljskog prava, te odrediti jednu ili više mjera zaštite od nasilja u porodici", kazao je advokat Ademović za naš portal.
 
Pravosnažna presuda u bračnom sporu ne može se pobijati vanrednim pravnim lijekom u onom dijelu u kojem je donijeta odluka o razvodu braka. Sporazum bračnih partnera o vršenju roditeljskog prava unosi se u izreku presude o razvodu braka ukoliko sud procjeni da je taj sporazum u najboljem interesu djeteta, pojašnjava Ademović.
 
Uvjeti za razvod braka
Prema riječima advokata sud će razvesti brak po zahtjevu za sporazumni razvod braka: ako je od sklapanja braka proteklo najmanje šest mjeseci, ako postoji sporazum bračnih partnera sklopljen u postupku posredovanja, ostvarivanju roditeljskog staranja, izdržavanju djeteta, uvjetima i načinu održavanja ličnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta s roditeljem koji ne ostvaruje roditeljsko staranje i izdržavanju bračnog partnera.
 
"Presuda o razvodu braka na osnovu sporazuma stranaka može se pobijati samo zbog bitnih povreda odredbi parničnog postupka ili zbog toga što je sporazum o razvodu zaključen pod prinudom ili u zabludi".
 
Advokatska kancelarija vrši zastupanje u postupcima pred svim sudovima Bosne i Hercegovine.
 
Cijena razvoda braka
Kako je za Radiosarajevo.ba kazao advokat, postupak brakorazvodne parnice obavlja se u tri cjeline, te je za svaki postupak potrebno uplatiti 360 KM+PDV.
 
"To je što se tiče same brakorazvodne parnice. Svaki izlazak advokata na ročište košta 360 KM, a ne uspije se baš odmah određeni bračni par razvesti, tako da proces zna potrajati i do pola godine ili više.
 
Nakon toga vrši se podjela imovine, sve ono što su supružnici stekli za vrijeme zajedničkog života se dijeli. Takav vid podjele bračne imovine košta 200 KM+PDV po svakom izlasku na sudsku parnicu. Također se plaća i administrativna taksa Sudu, koja zavisi od visine imovine koja se dijeli osobama koje se razvode", ističe advokat.
 
Posebna imovina je ona koju je bračni partner stekao prije sklapanja braka, a zajednička je ona imovina koju su bračni partneri stekli radom u toku trajanja bračne zajednice. Podjela zajedničke imovine je utvrđivanje suvlasničkog udjela svakog bračnog partnera u zajedničkoj imovini. Bračni partneri mogu zaključiti sporazum o podjeli zajedničke imovine pred notarom, a ako bračni partneri ne mogu da se dogovore, podjelu vrši sud.
 
Imovinskopravni odnosi bračnih partnera mogu se urediti predbračnim ili bračnim ugovorom, sačinjenim pred notarom u BiH. Bračni partneri ne mogu ugovoriti primjenu prava druge države na imovinsko-pravne odnose.
Za obaveze koje je jedan bračni partner preuzeo radi podmirenja tekućih potreba bračne, odnosno porodične zajednice, kao i za obaveze za koje prema zakonu odgovaraju zajednički oba bračna partnera, odgovaraju bračni partneri solidarno, kako bračnom stečevinom tako i svojom posebnom imovinom.
 
Stvari za ličnu upotrebu jednog bračnog partnera pripadaju mu u isključivu svojinu bez uračunavanja u njegov udio, ako njihova vrijednost nije nesrazmjerno velika u odnosu na vrijednost zajedničke imovine i vrijednosti stvari za ličnu upotrebu drugog supružnika.
 
Ako roditelji vrše roditeljsko pravo, zajednički imaju pravo zajedničke svojine nad stvarima namijenjenim djetetu. Stvari namijenjene djetetu, spadaju u isključivu svojinu bračnog partnera koji vrši roditeljsko pravo, bez uračunavanja u njegov zakonski dio.
 
Nakon podnošenja zahtijeva za razvod braka i podjele imovine, roditelji se prije sudskog ročišta moraju odlučiti za skrb nad djetetom, te se dogovoriti o visini alimentacije. Ukoliko nije moguće postići dogovor, odluku na kraju donosi Sud.
 
Potrebna dokumentacija za pokretanje procedure braka za predavanje na sud: rodni listovi supružnika, vjenčani list, potvrda iz socijalne službe ukoliko roditelji ne žele dijete i punomoć advokata.
 
No, prije pokretanja bilo kakve procedure za razvod braka dobro je pokušati pronaći kompromise i "spasiti" brak.
 
Kako se pravilno svađati u braku: Zamislite da je vikanje prestalo !
 
 
(goBiH.ba/Haber.ba)Komentari: 0
Nadimak:  
Komentar:  

Najnovije

  • Robotički tim Bosne i Hercegovine trenutno na 1. mjestu u svijetu na Međunarodnoj robotičkoj olimpijadi FGC2021


  • Čestitka povodom dana državnosti BiH


  • Evropska sedmica robotike obilježava se u Mostaru u saradnji Visoke škole LOGOS CENTAR i CERIT-a


  • Robotičkom timu iz Bosne i Hercegovine odlazak na olimpijadu upitan zbog novca


  • Premijera filma "Plavo srce" okupila čuvare rijeka na brani Idbar


Najčitanije

Komentarisano